top of page

Operation Grapple- Ymweliad gan Arweinydd y Sgwadron S.J. Pooley 1957


Ysgrifennwyd ym 1957, yr adroddiad hwn gan Arweinydd y Sgwadron S.J. Pooley oedd ei adroddiad ar Operation Grapple, Ynys y Nadolig rhwng Mai 22ain a Mehefin 6ed, 1957.A yw'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gweithdrefnau diogelwch annigonol a'r risg a'r trylwyredd?


Mae Arweinydd y Sgwadron Pooley yn adrodd bod Canberra a ddychwelodd gyda samplau wedi'i golli ym Mae Goose o'r Grapple Shot cyntaf. Y diwrnod ar ôl y prawf, roedd y Canberra yn glanio i ail-lenwi tanwydd ym Mae Goose, Newfoundland, ond nododd y Swyddog Peilot J.S. Swyddog Loomes a Hedfan T.R. Lladdwyd Trefaldwyn wrth i'r awyren daro mewn tywydd gwael. (Gwybodaeth o fynd i'r afael â'r bom) Nid yw'n hysbys beth ddigwyddodd i'r samplau.
Sonnir am ddos ​​amcangyfrifedig o Ymbelydredd ar gyfer criw awyren Canberra ac y dylent weithio unwaith yn unig. Ac eto, anfonwyd Eric Denson ddwywaith ac mae ei ddognau yn llawer mwy na'r hyn a nodir yn yr adroddiad hwn.Hebryngodd Arweinydd y Sgwadron Pooley 12 casgen o ddeunydd y gellir ei ollwng o Aldermasteron i Lyneham ac yna i Ynys y Nadolig.Yna mae Arweinydd y Sgwadron Pooley yn disgrifio nodwedd drawiadol o ymbelydredd a dyfynnu o'r adroddiad:


"Roedd yn eithaf amhosibl ei gyfyngu. Mewn gwirionedd, roedd y babell samplu mor weithredol cyn bo hir nes bod yn rhaid cymryd y samplau y tu allan ar gyfer cyfrif ymbelydredd.

Ar ôl pedair cawod a thorri gwallt, roeddwn yn dal i fod yn uwch na'r lefelau gweithgaredd a ganiateir, nad oeddent yn disgyn i normal tan y diwrnod canlynol.

Nid yw cyfanswm dos roentgen Mr yn hysbys eto ond dim ond un neu ddau R. sy'n debygol o fod. "

Bu farw Arweinydd y Sgwadron Pooley o Lewcemia.


Daeth yr adroddiad hwn i'r amlwg gan y Daily Mirror yn 2007, gan Susie Boniface.


Mae'r erthygl hon a hanes y profion ar gael ar wefan The Damned (drych.co.uk) sy'n cynnwys dros 25,000 o eiriau ac erthyglau ar Brofion Niwclear Prydain ac y cyfeiriwyd ati yng nghyflwyniad medal AMSC yn 2019.


Casgliad


A oedd marwolaeth lewcemia Arweinydd y Sgwadron Pooley yn gysylltiedig â'i amser yn y profion? Adroddodd y crwner am Reithfarn Agored ar ei farwolaeth. Cafodd ei ddinoethi yn bendant, fel yr oedd miloedd o filwyr eraill yn y profion. Mae ei adroddiad yn dangos lefelau ymbelydredd a pha mor amhosibl yw cynnwys yr ymbelydredd oherwydd pa mor bell y gall dreiddio. Ac eto mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn dal i wadu unrhyw gyfrifoldeb. Hyd yn oed pan oedd Gordon Brown a Tony Blair yn Brif Weinidog a bod ganddynt gysylltiadau personol â'r profion, roeddent yn dal i wrthod unrhyw gydnabyddiaeth ffurfiol i'r Cyn-filwyr Niwclear.

16 views0 comments

Comments


bottom of page