top of page
nuclear test veterans - LABRATS

THE john adams COLLECTIONGaned fy nhad yn Eastleigh, Hampshire roedd ei Dad (fy nhaid) yn ddyn tân ac yn ystod y blitz yn Llundain cafodd ei leoli i Lundain. Ymunodd Dad â'r Warchodfa Fflyd Frenhinol ar 1 Chwefror 1951 gyda'i ffrind gorau Ray Philpot trwy'r National Sevice, cymerodd y rôl fel cogydd cyn uwchraddio i fod yn gogydd swyddogion ac aethant eu ffyrdd ar wahân.

Gwasanaethodd Dad ar HMS Dug Efrog, Ceres, Siskin, Verulam, Gamecock cyn mynd ar fwrdd HMS Narvik ar 2il Ionawr 1958. Yn anffodus bu farw Dad 21ain Chwefror 2012.

Delweddau Hawlfraint Alison Walker ac ni ddylid eu defnyddio heb gydsyniad.

bottom of page