top of page
nuclear test veterans - LABRATS

ALL-TESTS REUNION

18TH - 22ND SEPTEMBER 2023

Kitty and the Kiribati Dancers
Marvin with Alison and Sue

BOOK NOW FOR 2023
18TH-22ND SEPTEMBER 2023

110 FREE PLACES FUNDED BY THE OFFICE FOR VETERANS AFFAIRS

Cynhelir Aduniad yr Holl Brofion ym mis Medi bob blwyddyn ym Mhontins, Sand Bay, Weston-Super-Mare.

Mae'r aduniad oedolion yn unig yn dod â Chyn-filwyr a'u teuluoedd ynghyd am wyliau wythnos o hyd. Mae'r pwyllgor trefnu yn darparu adloniant am yr wythnos gyfan ac yn darparu amgylchedd i hen gydweithwyr ddod at ei gilydd a thrafod eu hamser yn y profion.

Cynhaliwyd digwyddiad 2021 rhwng 20 a 24 Medi 2021.  Hoffem ddiolch i'r Elusennau Cartref yn lle a ganiataodd inni dalu am lety 15 o gyn-filwyr a The Not Forgotten a dalodd am yr adloniant a'r daith i Amgueddfa Braich Awyr y Fflyd.

 

Bydd 2022 yn digwydd rhwng 19eg-23ain Medi 2022.

Mae'r digwyddiad yn costio rhwng £ 84 y pen sy'n cynnwys brecwast a phryd gyda'r nos. Defnyddiwch y ffurflen archebu isod o 11 Hydref 2021.

Mae'r digwyddiad yn gyfle gwych i gwrdd â Chyn-filwyr Niwclear eraill ac i ail-fyw'r unigrwydd yr ydym i gyd wedi gorfod ei ddioddef yn ystod y pandemig. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd ym mis Medi 2022. Os ydych chi'n cadw'ch lle, mae grŵp Facebook wedi'i greu a fydd yn darparu diweddariadau. Ymunwch trwy glicio yma.

2022 CELEBRATED THE 70TH ANNIVERSARY OF THE FIRST BRITISH TEST (OPERATION HURRICANE)

marvin muoneke yn perfformio yn 2021